İlkokul

Özel Darıca Aslantürk Koleji İlkokulu olarak, öğrencilerimizi ahlaki, manevi, kişisel, sosyal ve akademik yönden hayata hazırlamak için uzman ve deneyimli kadromuzla çağın gereklerine uygun eğitim sistemlerini ve yaklaşımları benimsenilmekte; birinci sınıftan itibaren, kazanım odaklı, öğrencinin aktif olduğu bütüncül bir yaklaşımla eğitim verilmektedir. Uygun öğrenme ortamları ve materyallerle her öğrencinin öğrenme stiline göre yöntem ve teknikler uygulayarak öğrencilerin kendi potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardımcı olarak, yeni beceriler kazanmalarına imkân sunulmaktadır.
Öncelikle kendisi ve çevresiyle barışık, sağduyulu, başkalarının düşünce ve inançlarına saygılı, inançlı, ulusal ve evrensel değerlere dolanmış, gelişen ve değişen teknolojiyi yaşam biçimi haline getirmiş, üretken, bilimsel düşünen, araştıran, irdeleyen, sorgulayan, kendi kendine karar veren, kararlarının sorumluluğunu taşıyabilen, özgüveni gelişmiş, bağımsız ve özgür bireyler olarak toplumda rol almaya hazır, katılımcı bireyler yetiştirmek amaçlanılmaktadır.
İlkokul
Aslantürk Koleji