Anaokulu

Özel Darıca Aslantürk Koleji anasınıfı okul öncesi eğitim programı; çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım alanlarında desteklenmesini sağlamaktadır. Tüm bu gelişim alanlarının desteklenmesi amacıyla programın; öğrencilerimizde kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için merak etme, araştırma, sorgulama ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik bir içeriği vardır.

Çocuğun okula, öğrenmeye ve araştırmaya dair olumlu tutumlar kazanabilmesi için; olumlu benlik algısı geliştirmesi, kendini değerli hissetmesi, akran ve öğretmenleriyle karşılıklı etkileşime girebilmesi, bunun yanı sıra etkinliklere aktif katılmasına fırsat verilir ve desteklenir.  
Çocukların yaşadıkları toplumun değerlerini tanımaları, milli ve manevi, kültürel ve evrensel değerleri benimsemeleri, onların sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetişmeleri, farklılıklara saygı duymaları ve farklı özellikleri olan bireylerle uyum içinde bir arada yaşamaya dair deneyimler kazanmaları teşvik edilmektedir.
Anaokulu
Aslantürk Koleji