Kayıt Prosedürü

Okulumuza başvuran öğrenci adaylarının değerlendirme süreçleri ve gereklilikleri, sınıf düzeylerine göre farklılık göstermekle beraber temelde öğrenci adayının akademik, bilişsel, sosyal-duygusal, dil becerileri ve kazanımlara yönelik seviye tespiti, hazırbulunuşluğu rehberlik görüşmesi ve aile mülakat randevusu ile tespit edilmektedir. Tüm sınıf düzeyleri için rehberlik görüşmeleri PDR öğretmeni, aile mülakatları ise okul müdür yardımcımız tarafından gerçekleştirmektedir.
Kayıt Prosedürü
Aslantürk Koleji