Eğitim Modelimiz

1.AKADEMİK BAŞARI
Önceliğimiz öğrencilerimizin LGS’de 450 puan ortalamasıyla okulumuzdan mezun olmasıdır. Tabii ki her yıl bir önceki yıla ait başarımızın artması için çalışmaktayız. Bu hedefe ulaşmak için ekip ve program çok önemlidir.
Aslantürk Koleji’ni Farklı Yapan Çalışmalarımız;
-Sınavlarının sonuçlarına göre: Öğrencilerimizin eksik kaldıkları dersler Rehberlik servisi tarafından tespit edilip bireysel etüt programları ile desteklenmektedir.
-Soru eritme saatleri: Öğrencilerimizin soruları çok birikmeden en kısa zamanda ilgili ders öğretmenleri ile özel birebir etüt programları ile soruları minimuma çekilmektedir.
-Günlük bireysel çalışma planları: Hem akademik hem de sosyal gelişim temelli programlarımız her sınıf seviyesine göre hazırlanmış olup, gerekli takip maksimum düzeyde sağlanmaktadır.
-Mentörlük Sistemi: Her öğretmen takip ettiği, danışmanlık ettiği öğrencilerini her yönden geliştirmek, desteklemek adına sıkı bir çalışma yürütmektedir. Öğrencilerimiz mentör öğretmeni, sınıf öğretmeni ve rehberlik öğretmeni tarafından sistemli bir şekilde desteklenmektedir.  
-Aslantürk Koleji Öğrenci Takip Sistemi: Aslantürk Koleji olarak, öğrencilerimiz ile tek bir kanalda buluşmak adına kullandığımız bir programdır. Devam, ödev ve takibi, duyuru vb. durumlar ile öğrencilerin geribildirimlerini de görebildiğimiz bu sistem oldukça başarılı olarak devam etmektedir.


2.DİL EDİNİMİ
Dil edinimi Aslantürk Koleji’nde en önemli kazanımlardan birisidir. Burada ana sınıfından başlayarak çocuklarımızın oyunla, eğlenerek, farklı etkinliklerle dil edinimini sağlanmaktadır.
Hali hazırda ana sınıfında haftalık 16 saatlik İngilizce dersi ile hedefimiz gerçekleştirilmektedir.
Bunun yanı sıra, ilkokul kademesinde 10’ar saatlik,
5.sınıf Ortaokul İngilizce hazırlık sınıfı olarak planlanmıştır. Haftalık 16 saat İngilizce dersimiz, ders içi ve ders dışı etkinlikler ile DİL EDİNİMİNE katkı sağlamaktayız..
Ortaokulda, 6.Sınıflarda 12 saat, 7.Sınıflarda 8 saat, 8.Sınıflar için haftalık 6 saatlik İngilizce dersleri ile kademeli bir şekilde devam eden dil edinimi çalışmalarımız devam etmektedir.
Aslantürk Koleji’nde İngilizce öğretmenleri öğrencilerin yanında Türkçe konuşmaz. Öğrenci İngilizce öğretmeni ile iletişimini İngilizce olarak yapmak zorundadır.

3.DEĞERLER EĞİTİMİ
Kurumumuzda evrensel etik değerler önemsenmektedir. Anaokulundan itibaren etik ve ahlaki değerlere, sevgi, saygı, hoşgörü, hak ve adalet, empati, diğerganlık vb. değerlere önem verilir. Çocuklarımızın zihnine, beynine, kimliğine ve vicdanına bu değerleri yerleştirmek için çalışılmaktadır. Bizi biz yapan değerlerimizle, ki MEB Milli Eğitim Temel Kanunu’nda “milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini, seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı…” ifade edildiği gibi, bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Okulumuzda, öğrencilerimizin eğitim hayatı boyunca aldıkları dersler içerisinde akademik gelişimlerinin yanı sıra manevi gelişimlerini de desteklemek, küçük yaştan itibaren öğrencimizi yaşam tarzı olarak, kendi milli ve manevi değerlerimizle donanımlı hale getirmek adına bütünsel bir yaklaşım uygulanmaktadır.
Kur’an-ı Kerim ile ilgili öğrencinin yaş düzeyi ve hazırbulunuşluğuna göre bireysel hedefler belirlenir. Öğrenciler, öğretmenleriyle bireysel, grup ve tüm sınıf çalışmalarıyla desteklenmektedir.

4- 21.YÜZYIL BECERİLERİ
21.yüzyıl becerileri genel olarak, öğrencilerin bilgi çağında başarılı olabilmeleri için geliştirmeleri gereken üst düzey becerileri ve öğrenme eğilimlerini ifade eder.
Çalışanların çoğunun sanayide görev yaptığı zamanlarda anahtar role sahip beceriler ticareti bilmek, yönergeleri takip edebilmek, başkalarıyla iyi geçinebilmek, çok çalışmak ve profesyonel, etkin, hızlı, dürüst ve adil olmaktı. Okullar bu becerileri kazandırmak için çok çabaladı ve bugün hala bu beceriler öğrenciler için gerekliliğini sürdürüyor.
Bilgi çağında iş sahibi olabilmek için ise öğrenciler ek olarak derinlemesine düşünme, sorunları yaratıcı biçimde çözümleme, takımlar halinde çalışabilme, farklı araçları kullanarak anlaşılabilir biçimde iletişim kurabilme, sürekli değişen teknolojileri öğrenme ve çok büyük bir bilgi yığınıyla başa çıkabilme becerilerini kazanmak durumundadır. Dünyanın değişen koşulları öğrencilerin esnek, gerektiğinde inisiyatifi ele alabilen, yeni ve işe yarar ürünler ortaya koyabilen bireyler olmalarını gerektirmektedir.
Bu beceriler 21. Yüzyıl toplumunda ve iş hayatında eğitimciler, iş dünyasının liderleri, akademisyenler ve hükümetlere bağlı kurumlar tarafından gerekli görülmektedir.
Öğrencilerini 21. Yüzyıla hazırlamayı amaçlayan Aslantürk Koleji, eğitim modelini bu becerileri kazandırmak üzere planlamaktadır.

Geleceğin eğitimi bireylere hangi becerileri kazandırmalı?
Değişen dünyada eğitimin amacı bireylerin bu değişime uygun kazanımlar elde etmelerini sağlamaktır.
İnovasyon
Yaratıcılık
Eleştirel Düşünme
İletişim ve işbirliği
Okuma ve dil becerileri
Bilimsel ve tasarımsal düşünme
Matematik okuryazarlığı
Dijital dünya vatandaşlığı

Geleceğin eğitimi nasıl bireyler yetiştirmeli?
Yaratıcı ve inovatif
Eleştirel düşünen ve problem çözme yeteneği yüksek
Matematik ve fen okuryazarı
İletişim becerileri gelişmiş, farklı kültürlerle işbirliği geliştirebilen
İnisiyatif kullanabilen, sorumluluk alabilen, liderlik vasıflarına sahip
Üretken
Medya, Enformasyon ve Dijital okuryazarlık becerilerine sahip.

 5- Robotik Kodlama STEM

STEM eğitiminin temelinde farklı disiplinlerin birlikte kullanılması, proje hazırlanması ve bu projelerin üretime dönüşerek hayata geçirilmesi yer almaktadır. Matematiksel düşünme becerileri gelişen öğrenciler fen alanlarında da çalışma kapasitelerini arttırmaktadır. İlk ve orta eğitim döneminde kazanılan matematiksel düşünme becerilerinin fen eğitimi altyapısını güçlendirmesi ve proje temelli eğitime üretim süreçlerinin de eklenmesi STEM eğitiminin öğrencinin hayatı boyunca düşüncelerini üretime dönüştürme becerisi kazandırmaktadır.

STEM Okulu Olmak Neden Bu Kadar Önemli?

STEM eğitiminin amacı temel bilimlerin ortaya koyduğu kuramsal bilgileri alıp teknoloji ve mühendislik eğitimi ile harmanlayarak, düşündüğünü hayata geçirebilen, hayata değer katacak ürünler ortaya koyabilen, 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir.
STEM eğitimine ağırlık verilmesinin sebeplerini kısaca şöyle özetleyebiliriz:

Günümüzde 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmenin yolu STEM eğitiminden geçmektedir.
STEM eğitimi, dünyadaki eğitim reformunun merkezinde yer almakta ve giderek daha çok önem kazanmaktadır.
Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde STEM eğitimi bir devlet politikası olarak uygulanmaktadır.
U.S. Department of Education’ın 2015 raporuna göre Türkiye’de STEM İş Alanlarında 2010-2020 arasında beklenen büyüme yüzdeleri:
Matematikçiler % 16
Bilgisayar Sistemleri Analistleri % 22
Sistem Yazılımı Geliştiricileri % 32
Medikal Bilimciler % 36
Biyomedikal Mühendisler % 62
Tüm Meslekler % 14

Eğitim Modelimiz
Aslantürk Koleji